По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Срок за изплащане на обезщетенията след уволнение
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Срок за изплащане на обезщетенията след уволнение

Публикувано на 27.07.2021

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

    Има ли определен законов срок след прекратяване на трудовия договор за изплащане на дължимите от работодателя обезщетения? Какво следва да се направи, ако този срок не се спази от работодателя?

   В съответствие с чл. 228, ал. 3 от КТ обезщетенията, дължи...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...