По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Ползване на платен годишен отпуск и на неплатен отпуск при пет месеца трудов стаж
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Ползване на платен годишен отпуск и на неплатен отпуск при пет месеца трудов стаж

Публикувано на 30.07.2021

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

    Има ли право да ползва платен годишен отпуск служител, който работи от пет месеца в предприятието? Може ли работодателят да го пусне в неплатен отпуск, ако лицето не е ползвало платения?

   В чл. 155, ал. 2 от КТ е предвидено, че при постъпване на работа ...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...