По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Определяне на правото и размера на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Определяне на правото и размера на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

Публикувано на 30.07.2021

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Общият трудов стаж може ли да се признае и калкулира, като процент към допълнителното възнаграждение на работната заплата или за това се използва само стажът по специалността/длъжността, за която се сключва трудовият договор?

   Съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...