По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Съставител на годишни финансови отчети
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Съставител на годишни финансови отчети

Публикувано на 07.09.2021

Отговаря проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ – регистриран одитор

    Въпрос: Работя като управител на фирма, в която съм съдружник. Имам сключен Договор за управление от 2011 г. и получавам възнаграждение по този договор. Съгласно този договор освен управленските задачи участвам в текущите счетоводни дейности, съставянето и приемането на междинни и годишни финансови отчети. Завършено образование - магистърска степен "Финанси". Съгласно Закона за счетоводство, чл. 18...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...