По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2021 г. > Начисляване на лихви
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Начисляване на лихви

Публикувано на 14.09.2021

Отговаря проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ – регистриран одитор

    Въпрос: Сключен е договор между 2 фирми за заем (свързани лица). В договора е посочено, че заемът трябва да се върне в срок до ... г. (в случая е 10-годишен, а има и други договори, които са 5-годишни) заедно с 3 или 4% годишна лихва. Освен че трябва всяка година до изтичане срока на заема да начислявам лихва по него (към 31.12...г.), лихвата трябва ли да се капитализира, т.е. на каква основа трябва да изчислява лихвата? В договора не е посочен п...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...