По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДФЛ > 2021 г. > Деклариране на доходи от дарение
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Деклариране на доходи от дарение

Публикувано на 20.07.2021

Отговаря Лиляна ПАНЕВА –данъчен консултант

    Въпрос: Собственик на ЕООД дарява 50% от дяловете си (2500 лв. от 5000 лв.) на сина си. Трябва ли да се посочи това в декларацията по чл. 50 от дарителя и от надарения?

   Отговор: Като правна сделка дарението е уредено нормативно с разпоредбите на чл. 225...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...