По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Определяне на основна икономическа дейност, когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Определяне на основна икономическа дейност, когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности

Публикувано на 10.09.2021

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА – експерт по осигуряване

    Въпрос: Управител и съдружник в ООД се осигурява като самоосигуряващо се лице на минималния осигурителен доход. Не му се изплаща възнаграждение за личен труд. Няма други назначени лица във фирмата до м.март тази година. Дружеството е създадено 2019 г. с КИД 33.12 ,,Ремонт на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“. През 2021г. кандидатства за наемане на три служителя по програма „Заетост за теб“. В заявката към Бюрото по труда пос...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...