По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Изтекъл срок на ТЕЛК
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Изтекъл срок на ТЕЛК

Публикувано на 07.09.2021

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

    Назначаваме работник на 29.04.2021 г., който притежава ТЕЛК с 56% и срок на ТЕЛК-а 01.01.2020 г. Работникът е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст към 01.04.2020 г. Според нас работникът не е с валидно ТЕЛК решение и не може да ползва допълнителните придобивки по КТ (защита по чл. 333 и платен годишен отпуск 26 работни дни) и не може да ползва данъчно облекчение в размер на 660 лв. по ЗДДФЛ. Основанието ни за това мнение е чл. ...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...