По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Класифициране и амортизиране на фотоволтаични системи
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Класифициране и амортизиране на фотоволтаични системи

Публикувано на 07.09.2021

Отговаря проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

    Ще амортизираме фотоволтаични системи. В коя група активи е най-добре да бъдат отнесени и каква амортизация да се начислява?

   За класифицирането на фотоволтаичните системи за данъчни цели и тяхното амортизиране има становище на НАП с изх. № 96-00-541/05.12.2011 г. В това становище се цитира писмо с изх. № Е-26-А-67 от 09.09.2009 г. на Министерството на икономиката, енергетика и туризма, според което фотоволтаичните системи ...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...