По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Облагане на заем
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Облагане на заем

Публикувано на 07.09.2021

Отговаря Бойко КОСТОВ - регистриран одитор

    Дружество А, регистрирано по ЗДДС на територията на РБългария, е заемоискател по договор за заем с друго юридическо лице - Б. Срокът за връщане на заема е изтекъл. Договорът е сключен през 2012 г. и е със срок за 5 години. Начислявани са лихви по заема, но поради слаба капитализация не са използвани за данъчни цели.
Кога следва да се отпише заемът и какво трябва да бъде счетоводното записване. Следва ли този заем да е приход за дружество А ...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...