По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2021 г. > Неперсонифицирано дружество по смисъла на чл. 357-364 от ЗЗД
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Неперсонифицирано дружество по смисъла на чл. 357-364 от ЗЗД

Публикувано на 14.09.2021

Отговаря Иван МИНЧЕВ - данъчен консултант

    През м.10.2020 г. се създава обединение като неперсонифицирано дружество по смисъла на чл. 357-364 от ЗЗД за участие в публично състезание (обществена поръчка) от две юридически лица, регистрирани по ДДС.
През 2020 г. обединението няма дейност, няма приходи и разходи, следва ли да подава декларация по чл. 38, ал. 9 от Закона за счетоводство в Търговски регистър (обединението е регистрирано в Регистър БУЛСТАТ)?
През 2021 г. обединениет...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...