По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Подобрение на сграда
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Подобрение на сграда

Публикувано на 14.09.2021

Отговаря Христо ДОСЕВ - регистриран одитор

    Имаме собствен актив - сграда за 500 000 лева, като към 01.01.2021 г. е извършено подобрение за 100 000 лева. Към 01.01.2021 г. начислената амортизация е 150 000 лева. Как е най-правилно да се въведе подобрението на сградата в САПл и в ДАПл? С какви счетоводни операции можем да коригираме балансовата стойност на актива съгл. чл.6.1 от НСС 16? Върху новата коригирана балансова стойност ли трябва да се начисляват счетоводни амортизации, т.е. върху ...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...