По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2021 г. > Доходи, начислени от местни юридически лица в полза на чуждестранни юридически лица
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Доходи, начислени от местни юридически лица в полза на чуждестранни юридически лица

Публикувано на 14.09.2021

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

    Наш клиент, българско дружество, подписва договор за правна услуга (данъчна консултация) с индийска правна кантора. В договора е записано, че българското дружество ще заплати на индийското нетна сума Х евро. Трябва ли тази сума да бъде обложена с данък при източника и същият да бъде деклариран и внесен в НАП по съответния ред, или този вид услуга не подлежи на облагане?

   Обект на запитването е дали сума, заплатена на индийс...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...