По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2021 г. > Преобразуването на счетоводния финансов резултат
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Преобразуването на счетоводния финансов резултат

Публикувано на 14.09.2021

Отговаря Бойко КОСТОВ - регистриран одитор

    Българско дружество, нефинансово предприятие, прилагащо Националните счетоводни стандарти, е закупило малък брой акции на български акционерни дружества. Акциите са предоставени на инвестиционен посредник, който е член Българската фондова борса (БФБ). Към 31.12.2020 г. пазарната цена на едни акции е по-ниска, а на други по-висока от тази, на която се водят към 01.01.2020 г., затова сме направили съответно обезценка и преоценка на акциите. За обез...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...