По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Осигурителен стаж на самоосигуряващо се лице
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Осигурителен стаж на самоосигуряващо се лице

Публикувано на 17.09.2021

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА - експерт по осигуряване

    Самоосигурено лице, собственик на ЕООД, внася през 2019 г. авансови осигурителни вноски върху избран осигурителен доход 1000 лв.
Този доход не е окончателен за периода, лицето няма подадена декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, защото няма доходи за деклариране като физическ...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...