По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДФЛ > 2021 г. > Деклариране на получени заеми
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Деклариране на получени заеми

Публикувано на 14.09.2021

Отговаря Лорета ЦВЕТКОВА - данъчен експерт

    Физическо лице е отдало в заем сума в размер на 20 000 лв. на фирмата на едноличен търговец, който не възстановява заема в указания в договора за заем срок и физическото лице завежда дело. Съдът осъжда ЕТ да възстанови заемната сума от 20 000 лв. заедно със законната лихва от датата на предявяване на иска до окончателното й изплащане (например 4200 лв.).
Следва ли сумата от 20 000 лв., както и присъдената законна лихва да се декларират в ГД...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...