По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Няма забрана предприятие, което осигурява временна работа да сключи трудов договор с чужденец за изпращане в предприятие ползвател
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Няма забрана предприятие, което осигурява временна работа да сключи трудов договор с чужденец за изпращане в предприятие ползвател

Публикувано на 14.09.2021

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Законно ли е чужденец, гражданин на трети страни (извън ЕС) да бъдат изпращани през предприятие за осигуряване на временна работа в предприятие ползвател?

   Съгласно чл. 10, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...