По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Изчисляване на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Изчисляване на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит

Публикувано на 14.09.2021

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Наскоро постъпих на работа и ми бе обяснено, че натрупаният от мен трудов стаж до 01.07.2007 г. не ми се признава като стаж за допълнително трудово възнаграждение, защото не съм го придобил при сегашният ми работодател и не съм бил в трудови правоотношения с него към 01.07.2007 г.
Според написаното в Кодекса на труда...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...