По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Удължаване срока на изпитване
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Удължаване срока на изпитване

Публикувано на 14.09.2021

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В работни дни или в календарни дни, би следвало да бъде удължен срокът за изпитване, при ползвани дни платен отпуск и/или дни във временна неработоспособност?

   Съгласно чл. 67, ал. 1 от Кодекса на труда, тр...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...