По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2021 г. > Договори, сключени с корабни агенти, действащи от името и за сметка на корабособственици - юридически лица, регистрирани в България
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Договори, сключени с корабни агенти, действащи от името и за сметка на корабособственици - юридически лица, регистрирани в България

Публикувано на 21.09.2021

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

    Дружеството притежава кораб влекач, с който извършва услуги по глава девета от Кодекса на търговското корабоплаване (КТК) - влачене, тласкане, буксирни услуги, маневри и др. Услугите се извършват на база сключени договори с корабни агенти, които действат от името и за сметка на корабособственика. Дружеството издава фактури за извършените услуги на корабособственика, а за посредническата услуга получава фактура от агента за неговото възнаграждение...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...