По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДФЛ > 2021 г. > Облагане доходи от наем на физическо лице
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Облагане доходи от наем на физическо лице

Публикувано на 24.09.2021

Отговаря Лорета ЦВЕТКОВА - данъчен експерт

    Собственик на апартамент - пълнолетно физическо лице, български гражданин, постоянно пребиваващ в чужбина, упълномощава чрез нотариално заверено пълномощно негов родител (живеещ в България) да отдава под наем апартамента и да получава приходите от наема.
На горното основание родителят сключва договор за наем с физическо лице, като в договора е посочена банкова сметка на родителя, по която да се превеждат следващите се наемни вноски.
С...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...