По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Признаване на приходи от продажба на стоки
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Признаване на приходи от продажба на стоки

Публикувано на 24.09.2021

Отговаря проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

    Правилно ли осчетоводявам търговската операция:
1. Закупена е стока за 100 лв. и 20 лв. ДДС:
Дт с/ка 304 Стока 100 лв.
Дт с/ка 4531 ДДС при покупките 20 лв.
Кт с/ка 401 Доставчици 120 лв.
2. Продаваме същата стока за 200 лв. и 40 лв. ДДС:
Дт с/ка 411 Клиенти 240 лв.
Кт с/ка 703 Приходи от продажба на стоки 200 лв.
Кт с/ка 4532 ДДС при продажбите 40 лв.
Ако не сме закупили стока, то няма как да...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...