По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Първоначално оценяване на биологични активи
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Първоначално оценяване на биологични активи

Публикувано на 24.09.2021

Отговаря проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

    Как трябва да се осчетоводят закупени от дружеството тополи. Стойността на дърветата (заедно с разходите за засаждане) е 170 000 лева. Целта, с която са закупени, е след като пораснат, да се продадат за дървен материал. Могат ли да се осчетоводят като ДМА, при условие че не отговарят по единична цена на прага на същественост, или е по-правилно да се осчетоводят като суровини?

   Тополите трябва да се отчитат като биологични а...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...