По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Бракуване на стоки
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Бракуване на стоки

Публикувано на 21.09.2021

Отговаря проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

    Интересува ме как стои въпросът с бракуването на стоки (цветя)? Какви счетоводни операции се взимат при евентуален брак? Необходима ли е комисия за това, че цветята са унищожени/изсъхнали?

   Когато не се очакват никакви икономически изгоди от използването или продажбата на стоките, те не отговарят на определението за актив - “ресурс, контролиран от предприятието в резултат на минали събития, от който се очаква в предприятиет...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...