По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Оценяване на финансови инструменти
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Оценяване на финансови инструменти

Публикувано на 24.09.2021

Отговаря Христо ДОСЕВ - регистриран одитор

    Дружество “Х” ЕООД закупува 100% от капитала на дружество “Y” ЕООД - 4000 дяла на стойност 5 лв. всеки, с обща стойност 20 000 лв. Купувачът заплаща на продавача продажна цена в размер на 2,25 лв. за всеки дял, или общо 9000 лв. (4000 дяла х 2,25 лв. = 9000 лв.). Нотариалните разходи по сделката възлизат на 274 лв. и са за сметка на купувача. Какви операции трябва да се вземат в счетоводството на купувача?

   Съгласно даденот...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...