По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2021 г. > Внос на стоки
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Внос на стоки

Публикувано на 24.09.2021

Отговаря Иван МИНЧЕВ - данъчен експерт

    Дружеството ни внася машина от Русия под режим активно усъвършенстване. Заплащаме мито и ДДС, за което получаваме митническа декларация за режима и платените налози. Следва ли да осчетоводя декларацията в дневник покупки и да бъде възстановен, ако машината не е напуснала страната?
Кога трябва да бъде възстановено ДДС и мито при активно усъвършенстване и каква е процедурата? От коя институция следва да бъде възстановено ДДС и мито - НАП или ...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...