По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > ГФО на фирма, получила допълнителна финансова помощ от друга фирма
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ГФО на фирма, получила допълнителна финансова помощ от друга фирма

Публикувано на 01.10.2021

Отговаря Христо ДОСЕВ - регистриран одитор

    Фирма получава допълнителна финансова помощ (разпределен дивидент) от друга фирма. Фирмата, получила помощта, не е осъществявала дейност. Какво е необходимо да се декларира в НАП, в статистика, в Търговския регистър - какви отчети?

   За да се счита, че дадено предприятие не е осъществявало дейност през отчетния период, то за него следва кумулативно да са изпълнени следните четири изисквания, предвидени в § 1, т. 30 от ДР на ...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...