По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Обезщетение по чл. 222, ал. 3 на лице, работило над 10 г. в същата група предприятия
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 на лице, работило над 10 г. в същата група предприятия

Публикувано на 12.10.2021

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Последните четири години съм работила като детска учителка, а преди това 21 години като възпитател в дом за деца с умствена изостаналост към една община. Общият ми стаж е 41 години, а педагогическият 25 г. и 10 м. На колко брутни месечни заплати имам право при навършване на възраст за пенсиониране?
Съгласно чл. 222...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...