По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Обезщетения при прекратяване на ТД на лице, навършило възраст за пенсиониране
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Обезщетения при прекратяване на ТД на лице, навършило възраст за пенсиониране

Публикувано на 15.10.2021

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: На 23.09.2021 г. навършвам 61 г. и 8 м. Към тази дата имам 41 год. трудов стаж. Работя като главен учител в детска градина в гр. Пловдив. В КТД е определено предизвестие от 2 месеца. Длъжен ли е работодателят да се съобрази с това условие. Възможно ли е прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие? Какви...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...