По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Отлагане на платеният годишен отпуск
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Отлагане на платеният годишен отпуск

Публикувано на 12.10.2021

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Може ли всеки един служител да си отлага платеният годишен отпуск в рамките на 2 години или само в определени случаи?
Както е видно от разпоредбата на чл. 176, ал. 1, т. 2 от КТ, всеки работник/ служител може да отложи полз...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...