По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Обезщетения при прекратяване на трудовия договор на пенсионер
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Обезщетения при прекратяване на трудовия договор на пенсионер

Публикувано на 12.10.2021

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Полагат ли се на пенсионерите обезщетения при съкращаване (чл. 328, ал. 1, т. 2 и т. 3)?
От запитването не става ясно какви обезщетения при прекратяване на трудовия договор на посочените основания имате предвид. В чл. 222, ал.1 от Кодекса на труда...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...