По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Ползване на платен годишен отпуск при полагане на труд по основен трудов договор и договор за допълнителен труд, извън кръга на основните трудови задължения по основния трудов договор
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Ползване на платен годишен отпуск при полагане на труд по основен трудов договор и договор за допълнителен труд, извън кръга на основните трудови задължения по основния трудов договор

Публикувано на 12.10.2021

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Имам въпрос относно ползването на платен годишен отпуск при полагане на труд по основен трудов договор и договор за допълнителен труд, извън кръга на основните трудови задължения по основния трудов договор, включително случаите, когато и двата трудови договори са при един и същ работодател.
В действащата нормативна разпоредба няма изрична разпоредба относно реда на ползване на платен годишен от...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...