По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Неплатен отпуск за гледане на дете до 8 г. по чл. 167а от КТ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Неплатен отпуск за гледане на дете до 8 г. по чл. 167а от КТ

Публикувано на 15.10.2021

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Управител на ЕООД и самоосигуряващо се лице в дружеството желае да ползва неплатен отпуск за гледане на дете до 8 г. по чл. 167а от КТ.
Има ли право на този отпуск?
Договорът за управление и контрол на търговско друже...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...