По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Счетоводни и данъчни аспекти при създаване на дружество по ЗЗД
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Счетоводни и данъчни аспекти при създаване на дружество по ЗЗД

Публикувано на 23.11.2021

Отговаря Христо ДОСЕВ – регистриран одитор

    Въпрос: Юридическото лице „Х“ и физическото лице „Y“ се обединяват и създават дружество по Закона за задълженията и договорите. Задълженията на физическото лице се разпростират до финансиране на обекта до определена сума. Юридическото лице се задължава да води счетоводството, построяването и организирането на всички дейности. Правото на строеж е на юридическото л...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...