По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Отчитане на прихващане на задължения
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Отчитане на прихващане на задължения

Публикувано на 23.11.2021

Отговаря проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ – регистриран одитор

    Въпрос: Възниква следният казус с участници - физическо лице; фирма „Х“ и фирма „Е“. Фирма „Х“ и фирма „Е“ са с един управител. Физическото лице отпуска кредит на фирма „Х“. Същевременно физическото лице закупува апартамент от фирма „Е“, която трябва прихване задълженията по кредита на фирма „Х“. Как трябва да се осчетоводи тристранното споразумение?
Отговор: Отчитането на стопанските операции трябва да се извърши съгласно индивидуалния сме...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...