По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2021 г. > Доставка по реда на глава деветнадесета „а” от ЗДДС
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Доставка по реда на глава деветнадесета „а” от ЗДДС

Публикувано на 23.11.2021

Отговаря Лиляна Панева - данъчен консултант

    Въпрос: Дейността на дружеството се състои в извършване на предпечатна подготовка на списание. Отпечатването на списанието се извършва от външна фирма, доставчик на услугата. С разпространителя дружеството се разчита, като при предаване на съответния месечен брой издава фактура за предадените списания, след два месеца това, което не е продадено от списанията, разпространителят връща срещу издаване на кредитно известие. Върнатите от разпространите...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...