По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2021 г. > Условия за възникване и упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Условия за възникване и упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит

Публикувано на 23.11.2021

Отговаря Ганка ПЕТРОВА – данъчен експерт

    Въпрос: Земеделски стопанин - физическо лице, регистрирано по ЗДДС, закупува автомобил (джип), който ще се използва на лозята. Колата е прехвърлена при нотариус, но няма получена фактура.
Може ли да се ползва данъчен кредит за горивото, което се закупува за съответния автомобил?
Отговор: Съгласно разпоредбата на чл. 70...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...