По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2021 г. > Коригиране на погрешна сума по фактура
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Коригиране на погрешна сума по фактура

Публикувано на 26.11.2021

Отговаря проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ – регистриран одитор

    Въпрос: Какво се прави, ако сумата по фактура, платена в брой, се различава от сумата на касовия бон? Аз съм получател на тази фактура. Трябва ли да информирам фирмата, издала касовия бон и фактурата?
Отговор: Съгласно чл. 113, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за извършена доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това се издава фактура. Но издаването на фактура не е задължително при всички случаи. Затова според ал. 6 от същия член, когато издаването на фактура не е задължително, тя се издава по желание на доставчика или на получателя, като всяка страна е длъжна да окаже необходимото съдействие на другата страна за издаването.
В чл. 118, ал. 1 и ал. 3 от ЗДДС е посочено, че извършените продажби в търговски обект, по които се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, се регистрират чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ.
Ако издадените документи не отговарят на посочените по-горе и други изисквания на закона, следва да се коригират. В това отношение е разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗДДС – погрешно съставени документи се анулират и се издават нови.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...