По вид документ > Въпроси, отговори и коментари > Данъци > ЗКПО > 2021 г. > Покупка на имот от ЧСИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Покупка на имот от ЧСИ

Публикувано на 23.11.2021

Отговаря Христо ДОСЕВ – регистриран одитор

    Въпрос: Фирма ЕООД закупува язовир и плащането е извършено по банка, като парите са приведени на ЧСИ. Депозитът също е преведен по банка на ЧСИ. Какъв документ следва да издаде ЧСИ и следва ли да начисли  ДДС? А фирмата има ли право да ползва ДК? Язовирът по коя сметка да се осчетоводи като ДМА и какви амортизации да се начисляват?
Фирмата е асфалтирала път, който е публична общинска собственост. В коя сметка да се осчетоводи като ДА и какв...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...