По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДФЛ > 2021 г. > Деклариране на доходите на физическо лице от търговия с акции, деривати, опции
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Деклариране на доходите на физическо лице от търговия с акции, деривати, опции

Публикувано на 23.11.2021

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

    Въпрос: Имам въпрос, свързан с деклариране на доходите на физическо лице от търговия с акции, деривати, опции. Доходът е реализиран на Американската стокова борса. Трябва ли да се декларират доходи от дивидент, върху които дивиденти е платен данък в Америка - имаме изпратена форма, че Америка и България имат споразумение за избягване на двойно данъчно облагане?
Отговор: По силата на чл. 38...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...