По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Осигуряване на български гражданин, живеещ в Испания
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Осигуряване на български гражданин, живеещ в Испания

Публикувано на 23.11.2021

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА – експерт по осигуряване

    Въпрос: Български гражданин живее в Испания. Работи във фирма в Испания и фирма в Нидерландия (работата е онлайн). Къде трябва да се осигурява?
Трябва ли да подава декларации в България, че започва да се осигурява в чужбина?
Какви декларации трябва да подава в Испания и Холандия за социалното осигуряване?
Отговор: Българският гражданин не полага труд в България. Той не е в трудови правоотношения с българско дружество, нито е самоосигуряващо се лице по българското законодателство.
След като живее в Испания и полага труд в испанска фирма и фирма в Нидерландия, лицето трябва да се запознае с осигурителното и трудовото законодателство в Испания и съобразно неговите разпоредби да внася осигурителните вноски евентуално само по испанското законодателство.
Няма законово основание българският гражданин да се осигурява при тази фактическа обстановка по българското законодателство.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...