По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Коригиращи декларации към НОИ
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Коригиращи декларации към НОИ

Публикувано на 26.11.2021

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА – експерт по осигуряване

    Въпрос: Във връзка с годишното приключване на 2019 г., предвид получени отлични резултати, управителят на ООД взема решение за изплащане на премии през м. 12.2019 г. на персонала. Самият той е в болнични през целия месец декември. Персонален регистър е приет от НАП (декл. 1 и декл. 6), осигуровките и данъците са разплатени в законовия срок, подадена е и ГДД на управителя за 2019 г. по чл. 50 ЗДДФЛ. През м. 04 2021 г. се налага отново операция, изплащането на обезщетение за временна неработоспособност е спряно от НОИ с искане за корекция в м. 12.2019 г. и настояване за разпределяне на премията в отработените дни на други месеци. Правилно ли е това искане?
Отговор: След като са изплатени премии, те се отнасят за положен труд и постигнати високи резултати за определен период от време. Премиите са изплатени през месец декември, но трябва да бъдат разпределени за месеците, през които е полаган трудът и поради което са изплатени премиите.
Контролните органи на НОИ правилно са преценили, че трябва да се подадат коригиращи декларации.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...