По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Пенсиониране по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Пенсиониране по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО

Публикувано на 26.11.2021

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА – експерт по осигуряване

    Въпрос: Имам въпрос относно пенсиониране на работник, роден април 1957 година. До момента той е с трудов стаж 25 години. Кога трябва да подаде документи за пенсиониране?
Отговор: На основание чл. 68, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване мъжете и жените, които имат поне 15 години действителен осигурителен стаж, могат да се пенсионират при навършване на 66 години и 8 месеца през 2021 г., 66 години и 10 месеца през 2022 г. и 67 години от 2023 година.
С 25 години трудов стаж и неясно колко осигурителен стаж работникът няма да има възможност да се пенсионира при условията на чл. 68, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване в близките години.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...