По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Отчитане на разходите при онлайн търговия
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Отчитане на разходите при онлайн търговия

Публикувано на 23.11.2021

Отговаря Христо ДОСЕВ - регистриран одитор

    Въпросът ми е свързан с промените в онлайн търговията, влезли в сила от 01.07.2021 г. Фирма е регистрирана по ДДС в България и продава чрез собствен сайт стоки на физически лица предимно в Германия. Очакваният оборот ще надхвърли 10 000 евро. Въпросът е, ако приходите се отчитат чрез OSS системата всяко тримесечие, то как и къде ще се отчитат направените разходи?

   Всички приходи, разходи, финансов резултат - печалба или заг...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...