По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Учредяване право на строеж срещу получаване на право на собственост върху апартаменти
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Учредяване право на строеж срещу получаване на право на собственост върху апартаменти

Публикувано на 14.01.2022

Отговаря Христо ДОСЕВ - регистриран одитор

    Юридическо лице е закупило УПИ на стойност 50 000 лв. То учредява право на строеж - 25% върху стойността на сграда на строителна фирма (също юридическо лице) с построяване на апартаменти със стойност 300 000 лв.
Дружеството собственик ще издаде фактура за учреденото право на стойност 300 000 лв. без ДДС. Получена е фактура от строителя за авансово плащане за обезщетението в размер на 300 000 лв.
1. Какви счетоводни записвания трябва д...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...