По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2021 г. > Данъчен режим при продажба на стоки в Македония
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Данъчен режим при продажба на стоки в Македония

Публикувано на 11.01.2022

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор

    Фирмата ни е регистрирана по ДДС в България. Клиент от Македония иска да му издадем фактура за покупка на стоки от наш магазин. Във фактурата следва ли да му начислим ДДС? Ако е с нулева ставка, на основание кой член е неначислението на ДДС и в коя колона на Дневник продажби трябва да го отразим?

   Данъчният режим на всяка извършена от предприятието доставка зависи от мястото й на изпълнение. При продажба на стока от магазин...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...