По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > При отмяна на заповедта за уволнение трудовото правоотношение се възстановява в предишното си състояние
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

При отмяна на заповедта за уволнение трудовото правоотношение се възстановява в предишното си състояние

Публикувано на 14.01.2022

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Имаме заповед за прекратяване на трудово правоотношение (ТПО) по чл. 328, ал. 1, т. 10б КТ. В законоустановения срок служителят е завел дело по чл. 344...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...