Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник

Четете изданията на БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК за 2022

сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛСписание за счетоводна, данъчна и осигурителна практика


Седмичен вестник за актуални въпроси, отговори и коментари


Двуседмичен вестник за справочна информация и практически казуси
По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДФЛ > 2022 г. > Деклариране на доходи от наем
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Деклариране на доходи от наем

Публикувано на 17.05.2022

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор

    Лице има имот, който от 01.07.2021 г. дава под наем и е задължен по ЗДДФЛ да подава всяко тримесечие декларация и да плаща авансово данък съгласно закона. Лицето не е подало такива декларация за третото тримесечие и не е платило авансов данък.
Какво следва да се направи при подаване на годишната декларация и какви са санкциите за пропуснатото подаване на декларацията и внасянето на авансовия данък за трето тримесечие?

   С подаването на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ физическото лице ще декларира всички свои облагаеми доходи и ще определи окончателния размер на дължимия годишен данък върху общата годишна данъчна основа. Разликата между дължимия данък и авансово внесения данък ще подлежи на внасяне в републиканският бюджет в срока за подаване на декларацията. В случая, след като става въпрос за доходи от наем, срокът за подаване на ГДД и респективно за внасяне на дължимия данък върху годишната данъчна основа е до 30 април на следващата година. За доходите, придобити през 2021 година, крайният срок е 2 май 2022 година, тъй като 30 април се пада неработен ден. При условие че физическото лице е било длъжно да прави авансови вноски и съответно да подава декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ през течение на годината, на него може да му бъде наложена глоба в размер до 500 лева (ако не подлежи на по-тежко наказание), тъй като чл. 80, ал. 1 от ЗДДФЛ предвижда на лице, което не подаде в срок данъчна декларация по реда на ЗДДФЛ, да се наказва с глоба в размер до 500 лева. За налагането на административни наказания се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания. За разлика от ЗКПО в ЗДДФЛ липсва текст, който да предвижда дължимост на лихви съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, в случаите когато данъчно задълженото лице не е внесло в срок дължимите данъци, включително и за дължимите авансови вноски.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...