Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Български законник Настолник… 2023
По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2022 г. > Времето, през което служителят ползва неплатен отпуск се признава за трудов стаж
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

Времето, през което служителят ползва неплатен отпуск се признава за трудов стаж

Публикувано на 21.06.2022

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Съгласно чл. 173а, ал. 3 от КТ времето, през което служителят ползва неплатен отпуск се признава за трудов стаж. Обаче ако неплатения отпуск в надвиши 90 работни дни (разбира се при удължена епидемична обстановка), следва ли да п...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

1000 ВЪПРОСА
1000 ОТГОВОРА
от практиката
на счетоводителя


Издание 2023 г.

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...