Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2022 г. > Промените в Закона за данъка върху добавената стойност, обн., ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

Промените в Закона за данъка върху добавената стойност, обн., ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г.

Публикувано на 20.09.2022

Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

    Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант
С § 25 на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2022 г. (ЗИД ЗДБРБ) са направени промени и в ЗДДС, основната част от които уреждат нормативно приложението на намалените данъчни ставки за ДДС, изискванията и реда за ползване на облекченията, ползвани от операторите на хранителна бан...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...